franska åk 9

Att läsa och förstå

Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.

Förstår det mest väsentliga av innehållet.

Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.

Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.

Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen

Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.

Förstår det mest väsentliga av innehållet.

Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.

Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.

Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen

Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.

Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.

Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande.
Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.

Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.

Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen

Svarar på direkta frågor.

Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt med ord, fraser och meningar.

Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.

Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.

Att skriva texter anpassade för årskursen

Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.

Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det du skriver efter en eller ett par genomläsningar.

Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. En person som talar målspråket förstår helhet och detaljer vid första genomläsningen. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.

Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.