kunskapsmål franska steg 1; till projekt egna glosor ingår följande moment

instruktion: eleven skall göra en skriftlig och muntlig presentation av minst 30 glosor som bör finnas utanför skolan eller skolans område. Helst bör eleven fotografera eller rita sakerna. Det går också att använda bilder från internet men var noga med att inte använda bilder med upphovsrätt. Uppgiften kan presenteras på olika sätt: genom en powerpoint, väggaffisch, filminspelning, worddokument etc. Den skall vara instruktiv och snyggt presenterad. Eleverna uppmuntras att redovisa sina arbeten inför klassen men det är inte obligatoriskt.

syfte: att eleven visar hur man använder olika typer av hjälpmedel för att förstå och lära sig ord och att arbetet blir av lärorik karaktär. Arbetsgången och processen fram till det färdiga arbetet är grundläggande i lärarens bedömning.

tidslängd: arbetet skall genomföras på max. 140 minuters betygssatt lektionstid

hjälpmedel: olika media, ordböcker; läraren är skyldig att kunna redovisa i sin bedömning att eleven inte använt tekniska hjälpmedel för andra uppgifter än den aktuella (detta inbegriper t.ex. att eleven självklart inte får lyssna på musik under arbetets gång)

moment

F

E

D

C

B

A

 

 

 

 

 

 

rättstavning

felaktiga översättningar, stavfel frekventa, slarvigheter

arbetet innehåller många felaktiga ord

 

eleven har i stort sett inga stavfel eller felaktiga ord

 

inga stavfel finns

arbetsprocess

eleven lämnar in sitt arbete utan att kunna redovisa arbetsgången

eleven är inte kapabel att visa hur han/hon har utfört sitt arbete med att lära sig och presentera orden

 

eleven har visat mycket lite av hans/hennes arbete under lektionspassen för att lära sig och presentera de nya orden

 

eleven har under de 140 minuternas arbetsgång visat att han/hon använder olika metoder för att slå upp och lära sig nya ord

form

slarvigt och felaktig presentation

ett arbete som uppvisar flera brister i formen och inte är speciellt instruktivt

 

ett snyggt och genomtänkt arbete

 

ett snyggt och mycket presentabelt arbete, mycket välgenomarbetat

presentation

presentationen är inte avslutad inom 140 minuter

glosorna presenteras slarvigt och fel förekommer

 

glosorna presenteras snyggt

 

glosorna presenteras snyggt och varierat

arbetsmetoder

eleven kan inte uppvisa någon arbetsmetod

eleven använder inte aktivt olika hjälpmedel för att leta efter glosor och frågar hellre läraren om svaren

 

eleven visar att större delen av arbetstiden används aktivt för att utföra arbetet

 

eleven visar under arbetets gång hur han/hon aktivt använder olika metoder för att genomföra arbetet

lärarens bedömning

läraren har inte sett processarbetet

läraren har sett mycket lite av elevens arbete med att söka och slå upp ord

 

läraren har följt hela processkrivningen och endast ledit arbetet

 

läraren har följt hela processkrivningen och har inte hjälpt eleven med felaktiga ord eller betydelser

läraren är skyldig att aktivt bedöma arbetsprocessen för att kunna ge en korrekt kunskapsbedömning; vid brist på bedömningsunderlag är läraren skyldig att ge eleven nya möjligheter att t.ex. visa hur arbetsprocessen gått till (genom en individuell muntlig redovisning t.ex.)