bedömningsmatris classe 3; höstterminen 2013 steg 2;

Under denna period arbetar vi med vanliga frågor och svar utifrån ja/nejkorten; vardagliga fraser (phrases utiles) som skall göras framförallt muntligt men även skriftligt, vi skall också öva de oregelbundna verben i presens och passé composé; vi övar hörförståelse genom att titta på olika teveprogram (Y’a que la vérité qui compte, Ariol, Plus Belle La Vie och reklaminslag), dessutom skall vi läsa olika texter om franska företeelser och franska personligheter

Målet är att du efter denna period skall ha en god auditiv förståelse av vardagsfranska, att du kan använda vardagliga uttryck såväl muntligt som skriftligt, att du har kännedom om aktuella franska händelser, att du kan läsa och förstå en fransk tidningsartikel eller boktext, att du kan använda regelbundna och oregelbundna verb när du talar, att du har mycket god förmåga att ställa vardagliga frågor, att uppfatta frågor och att kunna besvara dessa korrekt

 

E

D

C

B

A

Grammatiska strukturer; med de oregelbundna verben i presens och passé composé kan du:

formulera dig enkelt och ganska begripligt.

formulera dig enkelt och relativt tydligt.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

formulera dig enkelt, tydligt och mycket sammanhängande.

när du skriver meningar kan du:

formulera dig enkelt och begripligt med fraser.

formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser.

formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande med fraser.

frågor och svar i olika sammanhang

du förstår enklare, vardagliga frågeställningar och kan besvara dessa någorlunda begripligt

du förstår vardagliga frågor i olika sammanhang och kan besvara dessa relativt begripligt

du förstår vardagliga frågor om olika ämnen och kan besvara dessa korrekt

du förstår olika frågor och frågeställningar och kan besvara dessa med ett varierat, tydligt och mycket begripligt språk

du förstår olika frågor och frågeställningar inom olika ämnesområden, du kan konstruera egna frågor i olika ämnesområden och du kan ge varierande, fylliga och språkligt mycket korrekta svar

Läsförståelse

Du kan översätta uttryck genom att:

förstå det mest väsentliga av innehållet i olika tidningsartiklar och texter.

förstå det väsentliga av innehållet i olika tidningsartiklar och texter.

förstå det huvudsakliga innehållet i olika tidningsartiklar och texter.

förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika tidningsartiklar och texter.

förstå det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer i olika tidningsartiklar och texter.

Muntlig framställning

När du kommunicerar i vardagliga situationer kan du:

formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar.

formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande med fraser och meningar.

höra; när du lyssnar på talad franska kan du:

förstå det en viss del av innehållet i olika typer av teveprogram och i olika typer av muntliga situationer

förstå det mest väsentliga av innehållet i olika typer av teveprogram och i olika typer av muntliga situationer

förstå det huvudsakliga innehållet i olika typer av teveprogram och i olika typer av muntliga situationer

förstå det huvudsakliga innehållet och vissa detaljer i olika typer av teveprogram och i olika typer av muntliga situationer

förstå det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer i olika typer av teveprogram och i olika typer av muntliga situationer