Här kan du se vad du förväntas lära dig i franska under högstadiet. När du börjar i åk 7 står du förmodligen på ruta ett, längst till vänster, men ju mer du lär dig desto längre till höger kommer du. Du kan också se vad som är nästa steg i din utveckling: det står i rutan direkt till höger om den ruta du står på.

Prata

------>

------>

------>

------>

------>

Uttal

Du uttalar orden som de skrivs.

Du följer vissa uttalsregler.

Du använder typiskt franska ljud och betoning.

Du uttalar inte stumma ljud, t ex i verbändelser.

Du binder ihop ord och använder oaspirerade konsonanter.

Flyt

Du säger ett ord i taget.

Du säger några ord i taget och stannar för att fundera.

Du pratar ”sakta men säkert”.

Du pratar ganska fort och gör paus på logiska ställen.

Du pratar fort och utan att fundera.

Ord

Du använder några grundläggande ord.

Du använder några ord som har med ämnet att göra.

Du använder lämpliga ord för ämnet.

Du använder artighetsfraser och idiom.

Du använder synonymer, använder kroppsspråk och omformulerar dig ibland.

Meningar

Du säger enstaka ord och gör dig ibland förstådd.

Du säger tre ord i taget och gör dig ibland förstådd.

Du säger 3-5 ord i taget och gör dig ofta förstådd.

Du säger meningar med mer än 5 ord.

Du använder bisatser.

Grammatik

Du säger grundformen av alla ord. Du använder svensk ordföljd.

Du förstår att ord ibland måste böjas och att franskan har egen ordföljd.

Du böjer ofta ord rätt och använder fransk ordföljd.

Du böjer ord rätt och kan rätta dig själv vid fel.

Du pratar grammatiskt felfritt.

 

 

 

 

 

Skriva

------>

------>

------>

------>

------>

Stavning

Du skriver orden som de låter.

Du följer vissa stavningsregler.

Du följer de viktigaste stavningsreglerna.

Du stavar bra och kan rätta dig själv vid fel.

Du skriver helt utan stavfel.

Ord

Du använder några grundläggande ord.

Du använder några ord som har med ämnet att göra.

Du använder lämpliga ord för ämnet.

Du använder idiom.

Du använder synonymer och omformulerar dig ibland.

Meningar

Du skriver enstaka ord och gör dig ibland förstådd.

Du skriver tre-ords-meningar och gör dig ibland förstådd.

Du skriver meningar med 3-5 ord och gör dig ofta förstådd.

Du skriver meningar med mer än 5 ord.

Du skriver meningar med bisatser.

Grammatik

Du skriver grundformen av ord och använder svensk ordföljd.

Du förstår att ord böjs och att franskan har egen ordföljd.

Du böjer ofta ord rätt och använder franska ordföljd.

Du böjer orden rätt och kan rätta dig själv vid fel.

Du skriver grammatiskt felfritt.

Läsa

------>

------>

------>

------>

------>

Förståelse

Du läser och förstår enstaka ord.

Du läser och förstår mycket enkla meningar.

Du läser och förstår det mesta av det vi gått igenom. Du kan gissa enstaka ord även i svåra texter.

Du läser och förstår allt vi gått igenom. Du kan gissa samman-hanget även i svåra texter.

Du läser och förstår allt vi gått igenom och du förstår det mesta av svåra texter.

Lyssna

------>

------>

------>

------>

------>

Förståelse

Du hör och förstår enstaka ord när de sägs långsamt. Du gissar på sammanhanget utifrån det du förstår.

Du hör och förstår en del av det vi gått igenom när det sägs långsamt. Du drar delvis korrekta slutsatser om sammanhanget utifrån det du förstår.

Du hör och förstår det mesta vi gått igenom när det sägs långsamt. Du drar korrekta slutsatser om sammanhanget utifrån det du förstår.

Du hör och förstår allt vi gått igenom när det sägs långsamt. Du hör skillnad på olika tider (dåtid, nutid och framtid).

Du kan gissa dig fram i autentisk talad franska.

Kultur

------>

------>

------>

------>

------>

Berätta och jämföra

Du berättar om en tradition i ett franskspråkigt land.

Du berättar om vardagsliv i ett franskspråkigt land.

Du jämför franskspråkiga länder med andra kulturer.

Ansvar

------>

------>

------>

------>

------>

Samarbete

Du samarbetar ibland.

Du samarbetar med vissa.

Du samarbetar med alla.

Enskilt arbete

Du deltar ibland aktivt på lektionerna.

Du deltar ofta aktivt på lektionerna.

Du deltar alltid aktivt på lektionerna.

Reflektion

Du har någon gång funderat över hur du pluggar.

Du vet vilka metoder som fungerar för dig när du pluggar

Du använder fungerande metoder när du pluggar.

Hjälpmedel

Du har provat att använda lexikon och grammatikavsnitt.

Du använder ibland självmant lexikon och grammatikavsnitt.

Du använder självständigt lexikon och grammatikavsnitt.