Ordningsregler för Årjängs gymnasieskola

 

Alla elever och all personal på vår skola ska känna sig trygga och respekterade. Därför är det viktigt att vi möter varandra respektfullt, med ömsesidigt förtroende och lojalitet för att främja öppenhet, samarbete och rättvisa.

Genom detta når vi högre kvalitet och glädje i vårt arbete.

 

I Årjängs gymnasieskola…

 

·        Kränker vi aldrig varandra på något sätt.

·        Accepterar vi aldrig alkohol eller narkotika.

·        Kommer vi i tid och är närvarande.

·        Lämnar vi störande föremål utanför lektioner.