Lokal pedagogisk planering - Moderna språk, årskurs 7

 

Kursplanens syfte

 

Eleven ska

 

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Moment

Lokala mål

Innehåll

Bedömning

Tala 

 

 

Du ska lära dig strategier för hur du kan göra dig förstådd när språket inte räcker till.

Du ska lära dig strategier för att delta i samtal.

Du ska kunna presentera dig på ett enkelt sätt.

Du ska ha kunskap om de grundläggande uttalsreglerna.

Framföra egna dialoger.

Öva på att presentera sig för

Olika personer i olika sammanhang.

Svara på enkla frågor med hela

meningar. 

Den muntliga färdigheten bedöms i

klassrummet under lektionerna i de

övningar som genomförs.

Din aktiva roll är viktig för bedömningen. 

 

Skriva

 

 

 

 

 

 

Du ska lära dig strategier för hur du kan göra dig dig förstådd i skrift när språket inte räcker till.

Du ska kunna skriva enkla meddelanden.

Du ska kunna berätta om dig själv och andra.

Du ska kunna göra enkla beskrivningar av saker

och personer.

Lära sig de regelbundna och de vanligaste oregelbundna verben i presens.

Utveckla sitt ordförråd med

t ex adjektiv (beskrivande ord).

Skriva enkla texter om olika ämnen.

Skriftliga förhör i olika former.

Skriftliga uppgifter i olika former.

 

 

 

 

 

Läsa 

 

 

Du ska läsa och förstå enkla meningar om vardagliga ämnen.

Du ska kunna förstå enkel skriftlig information, t ex menyer.

Läsa olika typer av enkla texter i läroboken, på internet och andra medier. 

Uttal och språkligt flyt vid högläsning.

Läsförståelsetester. 

 

Lyssna

 

 

 

 

Du ska lyssna och förstå tydligt talat språk i långsamt tempo.

Du ska lyssna och förstå lärarens instruktioner.

Du ska lyssna på och förstå andra i olika sammanhang.

Ta del av olika typer av hörövningar, t ex film, musik, dikter, sånger och samtal.

 

Hörförståelsen bedöms i klassrummet under

lektionerna, samt genom kontinuerliga

hörövningar.

Din aktiva roll är viktig för bedömningen.

Realia

 

Du ska ha kunskap om vardagsliv och levnadssätt i områden där språket används.

Arbeta med olika typer av projekt.

 

Projekt enskilt eller i grupp med varierande

redovisningsformer.