PLANNING; FRANĮAIS 2012-2013; NIVEAU 4 (100 poäng) AIR MONDE; gustafsson@voila.fr

 

obligatoriska moment : exercices

devoir

34

allmän repetition av tidigare nivåer dvs presentera sig muntligt och skriftligt, beskriva och berätta muntligt om sin familj om ens intressen och ställa motsvarande frågor till kompisar, vanliga frågor och svar, siffror, dagar, klockan, väder, negationer, hörövningar från teve/radio, övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel, 2029, 2035, 2181

révision; phrases, rév2, rév3

35

chapitre 1

36

chapitre 2; texte: le croissant

37

chapitre 3; texte: les tailles

38

chapitre 4

39

kunna hantera diskussioner om vardagliga ämnen, diskutera, kommentera och vidareutveckla vardagssituationer framförallt muntligt, muntlig meningskonstruktion, vardagsglosor, Frankrikekunskap, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av tidningsartiklar och andra texter

texte: la rentrée

40

texte: DOMTOM

41

texte: tri des ordures

42

texte: impôt sur la fenętre

43

texte: tréma

44

les vacances de la Toussaint

45

på restaurang på post och bank, gå och handla, på järnvägsstationen, förklara och förstå vägbeskrivningar, kunna berätta muntligt och skriftligt om olika händelseförlopp eller personer, interaktiva övningar med informationsteknik, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

chapitre 5

46

chapitre 6

47

chapitre 7

48

chapitre 8

49

texte : Île de France

50

texte : les dragées

51

exercices divers, Noël

 

2

allmän grammatikrepetition : genitiv, possessiva pronomen, regelbundna verb i olika tidsformer, oregelbundna verb, meningsbyggnad, muntliga dialogövningar och hörförståelse, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av tidningsartiklar och andra texter

chapitre 9

3

chapitre 10

4

texte : la pičce montée

5

texte : Mai 68

6

texte : Vercingétorix

7

kunna presentera och redogöra muntligt och skriftligt för tema med fransk anknytning (med hjälp av olika hjälpmedel), vardagliga situationer : hos doktorn, på vandrarhemmet, förklara maträtter, på turistbyrån, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel och tidningsartiklar; bokläsning

texte: France depuis 1974

8

texte : Franįais ā table

9

les vacances de février

10

chapitre 11

11

chapitre 12

12

texte : fętes et traditions

13

kunna behandla muntlig och skriftlig nyhetsinformation, vardagssituationer att reda ut och behärska, på semester, olika fritidsaktiviteter, meningskonstruktion, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av texterna om Paris; bokläsning

texte: les Franįais vus..

14

les vacances de Pâques

15

texte sur Paris 1

16

texte sur Paris 2

17

texte sur Paris 3

18

texte sur Paris 4

19

kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen, utförliga beskrivningsövningar, skriftlig produktion, uttalsövningar, muntliga diskussionsuppgifter, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig och skriftlig förberedelse inför den eventuella resan (resglosor och Pariskunskap ingår i kursen oavsett resa eller inte)

texte sur Paris 5

20

resglosor 1

21

resglosor 2

22

resglosor 3

23

voyage ?

 

planeringen är preliminär och texterna kan varieras, dagsfärska tidningsartiklar kommer att ingå regelbundet