version 15082012PLANNING ANNÉE 20122013; FRANÇAIS; gustafsson@voila.fr classe5 ChezNous2

 

obligatoriska moment : exercices

devoir – läxa varje vecka

34

présentation, les chiffres 0-100, vanliga hälsningsfraser, färger, fråga vad något är och svara, dagar och datum, Frankrikekunskap, diverse introduktionsövningar, verbet « vara », bestämd/obestämd form; hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

 

35

hälsningsfraser

36

siffrorna 1-10 les chiffres 1 à 10

37

chapitre 2

38

chapitre 3

39

beställa på restaurang, beskriva sig själv och andra personer, kunna ställa enklare frågor och besvara dem, väderuttryck, övningar på dator, uttalsövningar, fortsatt övning med siffror, nekande uttryck, vanliga dialoger, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

siffror

40

chapitre 4

41

chapitre 5

42

chapitre 6

43

semaine thématique

44

les vacances d’automne

45

klockan på franska, possessiva pronomen, förklara vägen, berätta om sin familj, fråga vad någon gör, fritidsaktiviteter, fransk realia, muntliga övningar, vardagssituationer på franska, uttrycka åsikter ; fransk jul, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel - diverse övningar, Jul, m.m.

chapitre 7

46

chapitre 8

47

chapitre 9

48

chapitre 10

49

chapitre 11

50

chapitre 12

51

chapitre 13

2

frågeformuleringar och frågekonstruktioner, regelbundna –erverb i olika tidsformer, genitiv, gå och handla, olika länder och språk, mer aktivitetsglosor, berätta vad man vill och inte vill, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

chapitre 14

3

chapitre 1

4

chapitre 2

5

chapitre 3

6

chapitre 4

7

vardagliga situationer : på posten, på banken, på restaurang och på kafé, mediaglosor, olika övningar med hjälp av internet och informationsteknik, fransk matlagning, läsa recept och förklara innehåll, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

diverse övningar

8

chapitre 5

9

sportlov

10

chapitre 6

11

chapitre 7

12

repetitionsövningar

13

Frankrikekunskap och fransk realia, egna « specialglosor », enskilda arbeten eller grupparbeten med franskt tema, allmän repetition av tidigare moment, dialogövningar, uttrycka åsikter, hantera vardagliga, enkla situationer, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

diverse övningar

14

les vacances de Pâques

15

repetitionsövningar

16

chapitre 8

17

chapitre 9

18

chapitre 10

19

semesterglosor, berätta vad man skall göra, fråga kompisarna om deras intressen, mer vanliga frågor och svar, allmän översikt över enkla, vardagliga fraser, repetition, fransk film, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

chapitre 11

20

chapitre 12

21

chapitre 13

22

chapitre 14

23

chapitre 15

24

chapitre 16