version 4 PLANNING ANNÉE; FRANÇAIS; gustafsson@voila.fr classe5

 

obligatoriska moment : exercices

devoir – läxa varje vecka

34

présentation, les chiffres 0-100, vanliga hälsningsfraser, färger, fråga vad något är och svara, dagar och datum, Frankrikekunskap, diverse introduktionsövningar, verbet « vara », bestämd/obestämd form; hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

 

35

hälsningsfraser

36

siffrorna 1-10 les chiffres 1 à 10

37

exercice 2

38

exercice 3

39

beställa på restaurang, beskriva sig själv och andra personer, kunna ställa enklare frågor och besvara dem, väderuttryck, övningar på dator, uttalsövningar, fortsatt övning med siffror, nekande uttryck, vanliga dialoger, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

siffror

40

exercice 4

41

exercice 5

42

exercice 6

43

semaine thématique

44

les vacances d’automne

45

klockan på franska, possessiva pronomen, förklara vägen, berätta om sin familj, fråga vad någon gör, fritidsaktiviteter, fransk realia, muntliga övningar, vardagssituationer på franska, uttrycka åsikter ; fransk jul, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel - diverse övningar, Jul, m.m.

exercice 7; exercices à faire

46

exercice 8; exercices 2:

47

exercice 9

48

exercice 10

49

exercice 11 contrôle continu

50

exercice 12

51

exercice 13

2

frågeformuleringar och frågekonstruktioner, regelbundna –erverb i olika tidsformer, genitiv, gå och handla, olika länder och språk, mer aktivitetsglosor, berätta vad man vill och inte vill, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

exercice 14

3

exercice 1a

4

exercice 2a

5

exercice 3a

6

exercice 4a

7

vardagliga situationer : på posten, på banken, på restaurang och på kafé, mediaglosor, olika övningar med hjälp av internet och informationsteknik, fransk matlagning, läsa recept och förklara innehåll, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

diverse övningar

8

exercice 5a

9

sportlov

10

exercice 6a

11

exercice 7a

12

repetitionsövningar

13

Frankrikekunskap och fransk realia, egna « specialglosor », enskilda arbeten eller grupparbeten med franskt tema, allmän repetition av tidigare moment, dialogövningar, uttrycka åsikter, hantera vardagliga, enkla situationer, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

diverse övningar

14

les vacances de Pâques

15

repetitionsövningar

16

exercice 8a

17

exercice 9a

18

exercice 10a

19

semesterglosor, berätta vad man skall göra, fråga kompisarna om deras intressen, mer vanliga frågor och svar, allmän översikt över enkla, vardagliga fraser, repetition, fransk film, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

exercice 11a

20

exercice 12a

21

exercice 13a

22

exercice 14a

23

exercice 15a

24

exercice 16a