exercices Gad

exercices0309; 5:ème

 

Gå till följande sajt och gå igenom alla övningarna

repetera vädret genom att läsa och förstå texten

höstterminens övningar

enkla texter-dialoger       html

texte1

qu'est-ce que c'est?

jeu débutant    

dialogue débutant

vocabulaire adp1

devoir couleurs