exercices Dany Boon

exercices voyage

 

viktiga fraser ensemble

 

phrases de voyage        blanc

 

jdf153 au resto

 

olika fraser

 

panneaux :

sncf 1

sncf 2

sncf 3

stationne

stationner

tÚlÚ 1

train 1

train 2

train 3

enseigne 2806

enseigne 2808

enseigne 2815

enseigne 2825

enseigne 2827

enseigne 2832

enseigne 2833

enseigne 2887

enseigne

 

 

 Ariol tantes