8344dialoguesquotidiens15

Känner du Jean-Luc?

Tu connais Jean-Luc?

Nej, vem är det?

Non, qui est-ce?

Det är min kusin.

C’est mon cousin

Åh, han som bor i Rennes?

Ah, celui qui habite ā Rennes?

Nej, det är Jean-Noël.

Non, įa c’est Jean-Noël

Åh, då känner jag inte till honom

Ah, je ne connais pas alors

Han bor i Reims.

Il habite ā Reims

Och vad gör han i Reims?

Et qu’est-ce qu’il fait ā Reims?

Han arbetar på posten.

Il travaille ā la poste

Han är brevbärare alltså?

Il est facteur donc?

Nej, han arbetar i luckan på ett postkontor.

Non, il travaille au guichet dans un bureau de poste

Ok, je förstår (jag ser).

D’accord, je vois

Han kommer och tillbringar några dagar här.

Il vient passer quelques jours ici

Schysst. Vi skulle kunna gå ut en sväng på lördag.

Sympa, on pourrait faire une petite sortie samedi

Ja, gärna. Vi går på restaurang och efter går vi ut på nattklubb.

Oui, avec plaisir, on va au restaurant et aprčs on sort en boîte

Perfekt. Vi ringer varandra före lördag.

Parfait, on se téléphonera avant samedi

Ok, vi ses.

D’accord, ā plus

Vi ses.

Ā plus