8103motsutiles2

hur, på vilket sätt

comment

vilken, vilket

quel, quelle

hur dags

à quelle heure

varför

pourquoi

därför att

parce que

efter

après

före, innan

avant

framför

devant

bakom

derrière

bredvid

à côté de

mittemot

en face de

mellan

entre

under

sous

sur

nedanför, under

en dessous de

ovanför, på

au dessus de

i

dans

åt, för, till

à

för, för att, till

pour

från, av

de

varifrån

d’où

eller hur

n’est-ce pas

det är, är det?

c’est

det är inte

ce n’est pas

det finns, finns det?

il y a

det finns inte, det finns inga

il n’y a pas de

inte

ne...pas

ingenting

ne...rien

något

quelque chose

ibland

parfois