UPPGIFT audio

exercice 1: Du skall leta upp en fransk sång, en video och sedan ta fram texten (det heter ”paroles”), kopiera texten, översätt den med hjälpmedel och gör en lucktest på viktiga ord i sången

sedan skall ni nästa vecka, i mindre grupper testa varandra på hörförståelse på era sånger

skicka länkar och lucktest till Stefan

exercice 2: tävla mot varandra i karaoke: https://fr.lyricstraining.com/fr/

exercice 3: gör följande hörövningar på franska låtar:

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_chansons.htm