1fiches12dialoguesetsituations1bcherchercle

Jag letar efter min nyckel. Jag letar efter den.

Je cherche ma clé. Je la cherche.

Var är min nyckel? Var är den?

est ma clé? est-elle?

Nyckel är på bordet. den är på bordet.

La clé est sur la table. Elle est sur la table.

Har du hittat din nyckel? Har du hittat den?

Tu as trouvé ta clé? Tu l’as trouvée?

Nej, jag hittar den inte.

Non, je ne la trouve pas.

Nej, jag har inte hittat den.

Non, je ne l’ai pas trouvée.

Hon letar efter sin mobiltelefon. Hon letar efter den.

Elle cherche son portable. Elle le cherche.

Var är hennes mobiltelefon? Var är den?

est son portable? est-il?

Mobiltelefonen är i din väska. Den är i din väska.

Le portable est dans ton sac. Il est dans ton sac.

Har hon hittat sin mobiltelefon? Har hon hittat den?

Elle a trouvé son portable? Elle l’a trouvé?

Ja, hon har hittat den.

Oui, elle l’a trouvé.

Nej, hon har inte hittat den.

Non, elle ne l’a pas trouvé.

Han letar efter sina 50-eurosedlar. Han letar efter dem.

Il cherche ses billets de 50-euros. Il les cherche.

Var är hans sedlar? Var är de?

sont ses billets? sont-ils?

Han hittar inte sina sedlar. Han hittar inte dem.

Il ne trouve pas ses billets. Il ne les trouve pas.

Vet du var de är?

Tu sais ils sont?

Nej, jag vet inte var de är.

Non, je ne sais pas ils sont.

Sådär ja! Han har hittat sina sedlar! Han har hittat dem.

Ça y est! Il a trouvé ses billets. Il les a trouvés.

Var hittade han dem? (Var har han hittat dem?)

Il les a trouvés ?

De var under skrivbordet.

Ils étaient sous le bureau.

Var är kyrkan?

est l’église?

Den är framför järnvägsstationen.

Elle est devant la gare.

Var ligger muséet?

se trouve le musée?

Det ligger bakom rådhuset.

Il se trouve derrière la mairie.

Jag hittar inte järnvägsstationen. Jag hittar inte den.

Je ne trouve pas la gare. Je ne la trouve pas.

Hittar ni inte den? Den är precis framför er!

Vous ne la trouvez pas? Elle est juste devant vous!

 

Gör nu egna meningar med hjälp av följande bilder. Fråga/Berätta muntligt var olika saker är enligt ovanstående modell. Gör många muntliga exempel och öva er på att muntligt berätta. Använd olika personliga pronomen (var är hatten? var är den? jag letar efter bilen, var är den? etc)