exercices oraux
et écrits 

 

 

 

 

 

 


 

niveau 1
 


 

décrire des objets 1a

 

rund

rond

rektangulär

rectangulaire

platt

plat -e

spetsig, vass

pointu

oval

ovale

liten, kort om person

petit

stor, lång om person

grand

triangulär, triangelformat, trekantig

triangulaire

hård, hårt, fast

dur

mjukt

mou

tjock, fet

gros, grosse

lång (ej om person)

long, longue

kort (ej om person)

court

storlek

taille

smal

mince

mager

maigre

brun

marron

grå

gris

han har ett halsband

il a un collier

grön

vert

gul

jaune

svart

noir

vit

blanc

rosa

rose

röd

rouge

blå

bleu

lätt

léger

tung

lourd

fyrkantig

carré

av/i plast

en plastique

av/i metall

en métal

av/i skinn

en cuir

av/i glas

en verre

av/i papper

en papier

av/i tyg

en tissu

ganska, tillräckligt

assez

av medelstorlek

de taille moyenne

dyr

cher

inte dyr

pas cher

falsk – rätt

faux - correct

av/i trä

en bois

av/i sten

en pierre

av/i porslin

en porcelaine

av/i järn

en fer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

décrire des objets 1b

 

rond

rund

rectangulaire

rektangulär

plat -e

platt

pointu

spetsig, vass

ovale

oval

petit

liten, kort om person

grand

stor, lång om person

triangulaire

triangulär, triangelformat, trekantig

dur

hård, hårt, fast

mou

mjukt

gros, grosse

tjock, fet

long, longue

lång (ej om person)

court

kort (ej om person)

taille

storlek

mince

smal

maigre

mager

marron

brun

gris

grå

il a un collier

han har ett halsband

vert

grön

jaune

gul

noir

svart

blanc

vit

rose

rosa

rouge

röd

bleu

blå

léger

lätt

lourd

tung

carré

fyrkantig

en plastique

av/i plast

en métal

av/i metall

en cuir

av/i skinn

en verre

av/i glas

en papier

av/i papper

en tissu

av/i tyg

assez

ganska, tillräckligt

de taille moyenne

av medelstorlek

cher

dyr

pas cher

inte dyr

faux - correct

falsk – rätt

en bois

av/i trä

en pierre

av/i sten

en porcelaine

av/i porslin

en fer

av/i järn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

décrire des objets 1c

 

1.              rond

2.              rectangulaire

3.              plat -e

4.              pointu

5.              ovale

6.              petit

7.              grand

8.              triangulaire

9.              dur

10.         mou

11.         gros, grosse

12.         long, longue

13.         court

14.         taille

15.         mince

16.         maigre

17.         marron

18.         gris

19.         il a un collier

20.         vert

21.         jaune

22.         noir

23.         blanc

24.         rose

25.         rouge

26.         bleu

27.         léger

28.         lourd

29.         carré

30.         en plastique

31.         en métal

32.         en cuir

33.         en verre

34.         en papier

35.         en tissu

36.         assez

37.         de taille moyenne

38.         cher

39.         pas cher

40.         faux - correct

41.         en bois

42.         en pierre

43.         en porcelaine

44.         en fer

 

décrire des objets 1d

 

1.              rund

2.              rektangulär

3.              platt

4.              vass, spetsig

5.              oval

6.              liten, kort om person

7.              stor, lång om person

8.              triangulär, triangelformat, trekantig

9.              hård, hårt, fast

10.         mjukt

11.         tjock, fet

12.         lång (ej om person)

13.         kort (ej om person)

14.         storlek

15.         smal

16.         mager

17.         brun

18.         grå

19.         han har ett halsband

20.         grön

21.         gul

22.         svart

23.         vit

24.         rosa

25.         röd

26.         blå

27.         lätt

28.         tung

29.         fyrkantig

30.         av/i plast

31.         av/i metall

32.         av/i skinn

33.         av/i glas

34.         av/i papper

35.         av/i tyg

36.         ganska, tillräckligt

37.         av medelstorlek

38.         dyr

39.         inte dyr

40.         falsk – rätt

41.         av/i trä

42.         av/i sten

43.         av/i porslin

44.         av/i järn

 

PHRASES ET DIALOGUES niveau 1 ; 7

 

Je cherche mon portefeuille. Il est comment ? Il est petit. Il est noir. Il est en plastique. Il n’est pas grand. Il est rectangulaire. Il est lourd. Il est vide.

Moi, je cherche mon sac. Il est comment ? Il est grand, vert, rond, léger. Il est cuir. Il y a des vêtements dans le sac.

Décris ton chien ! Il est petit. Il est marron. Il est lourd. Il a des yeux bleus. Il s’appelle Napoléon.

 

rond

rectangulaire

ovale

petit

grand

triangulaire

dur

mou

gros, grosse

long, longue

court

taille

mince

maigre

marron

gris

il a un collier

vert

jaune

noir

blanc

rose

rouge

bleu

léger

lourd

carré

en plastique

en métal

en cuir

en verre

en papier

en tissu

assez

de taille moyenne

cher

pas cher

faux - correct

en bois

en pierre

 

 1. jag letar efter min bok
 2. hur ser den ut?
 3. den är stor och den är fyrkantig
 4. vilken färg?
 5. den är brun och den är av papper
 6. är den tung?
 7. nej, den är lätt
 8. vad heter den?
 9. den heter ”Livet i rosa”
 10. min katt är liten
 11. vilken färg?
 12. den är vit och den har gröna ögon
 13. vad heter den?
 14. den heter Cheval
 15. är den lätt?
 16. nej, den är tung och den är tjock
 17. har den ett halsband?
 18. ja, den har ett litet halsband
 19. jag letar efter en sak (un truc=en grej, une chose=en sak)
 20. hur ser den ut?
 21. den är fyrkantig
 22. är den stor?
 23. nej, den är liten
 24. vilken färg är det?
 25. den är svart
 26. är den i papper?
 27. nej, den är av plast och metall
 28. är den dyr?
 29. ja, ganska
 30. är det en teve? – ja, rätt !!!

faire du shopping 1a

 

on fait du shopping

vi shoppar

je cherche une jupe

jag letar efter en kjol

quelle taille ?

vilken storlek ?

quelle couleur ?

vilken färg ?

quelle couleur désirez-vous ?

vilken färg önskar ni ?

quelle est votre taille ?

vilken är er storlek ?

ce pantalon va bien

de här byxorna passar bra

les cabines d’essayage

provhytterna

où sont les cabines ?

var är provhytterna ?

je peux vous aider ?

kan jag hjälpa er ?

je peux l’essayer ?

kan jag prova den ?

vous voulez l’essayer ?

vill ni prova den ?

il est trop petit

den är för liten

il est trop grand

den är för stor

il est trop large

den är för bred

il y a d’autres modèles ?

finns det andra modeller ?

il est en solde

den är på rea

il est joli

den är snygg

un pull

en tröja

un joli chemisier

en vacker blus

quelle pointure ?

vilken skostorlek ?

je fais du 50

jag har 50

quelles belles chaussures !

vilka vackra skor !

je n’aime pas la couleur

jag gillar inte färgen

je voudrais une chemise rouge

jag skulle vilja ha en röd skjorta

c’est cher

det är dyrt

ce n’est pas cher

det är inte dyrt

je veux juste regarder un peu

jag vill bara titta lite

c’est combien ?

hur mycket kostar det/den ?

je le prends

jag tar den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faire du shopping 1b

 

vi shoppar

on fait du shopping

jag letar efter en kjol

je cherche une jupe

vilken storlek ?

quelle taille ?

vilken färg ?

quelle couleur ?

vilken färg önskar ni ?

quelle couleur désirez-vous ?

vilken är er storlek ?

quelle est votre taille ?

de här byxorna passar bra

ce pantalon va bien

provhytterna

les cabines d’essayage

var är provhytterna ?

où sont les cabines ?

kan jag hjälpa er ?

je peux vous aider ?

kan jag prova den ?

je peux l’essayer ?

vill ni prova den ?

vous voulez l’essayer ?

den är för liten

il est trop petit

den är för stor

il est trop grand

den är för bred

il est trop large

finns det andra modeller ?

il y a d’autres modèles ?

den är på rea

il est en solde

den är snygg

il est joli

en tröja

un pull

en vacker blus

un joli chemisier

vilken skostorlek ?

quelle pointure ?

jag har 50

je fais du 50

vilka vackra skor !

quelles belles chaussures !

jag gillar inte färgen

je n’aime pas la couleur

jag skulle vilja ha en röd skjorta

je voudrais une chemise rouge

det är dyrt

c’est cher

det är inte dyrt

ce n’est pas cher

jag vill bara titta lite

je veux juste regarder un peu

hur mycket kostar det/den ?

c’est combien ?

jag tar den

je le prends

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faire du shopping 1c

 

1.                on fait du shopping

2.                je cherche une jupe

3.                quelle taille ?

4.                quelle couleur ?

5.                quelle couleur désirez-vous ?

6.                quelle est votre taille ?

7.                ce pantalon va bien

8.                les cabines d’essayage

9.                où sont les cabines ?

10.           je peux vous aider ?

11.           je peux l’essayer ?

12.           vous voulez l’essayer ?

13.           il est trop petit

14.           il est trop grand

15.           il est trop large

16.           il y a d’autres modèles ?

17.           il est en solde

18.           il est joli

19.           un pull

20.           un joli chemisier

21.           quelle pointure ?

22.           je fais du 50

23.           quelles belles chaussures !

24.           je n’aime pas la couleur

25.           je voudrais une chemise rouge

26.           c’est cher

27.           ce n’est pas cher

28.           je veux juste regarder un peu

29.           c’est combien ?

30.           je le prends

 

 

 

 

 

 

 

 

faire du shopping 1d

 

1.                vi shoppar

2.                jag letar efter en kjol

3.                vilken storlek ?

4.                vilken färg ?

5.                vilken färg önskar ni ?

6.                vilken är er storlek ?

7.                de här byxorna passar bra

8.                provhytterna

9.                var är provhytterna ?

10.           kan jag hjälpa er ?

11.           kan jag prova den ?

12.           vill ni prova den ?

13.           den är för liten

14.           den är för stor

15.           den är för bred

16.           finns det andra modeller ?

17.           den är på rea

18.           den är snygg

19.           en tröja

20.           en vacker blus

21.           vilken skostorlek ?

22.           jag har 50

23.           vilka vackra skor !

24.           jag gillar inte färgen

25.           jag skulle vilja ha en röd skjorta

26.           det är dyrt

27.           det är inte dyrt

28.           jag vill bara titta lite

29.           hur mycket kostar det/den ?

30.           jag tar den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHRASES ET DIALOGUES niveau 1 ; 4

 

 1. tu es Français ?
 2. non, je suis Suédois et toi, tu es Norvégien ?
 3. non, je ne suis pas Norvégien
 4. tu as une belle chemise !
 5. merci et toi tu as une belle casquette !
 6. merci, on va au magasin ?
 7. oui, je veux bien
 8. j’aime faire du shopping
 9. regarde quel beau pantalon !
 10. ah oui, et regardez les jolies chaussures !
 11. bonjour, je peux vous aider ?
 12. oui, bonjour, on peut essayer ce pantalon ?
 13. oui, bien sûr
 14. où sont les cabines d’essayage ?
 15. là-bas à droite
 16. merci
 17. alors, il va bien le pantalon ?
 18. oui, mais il est très grand
 19. quelle est votre taille ?
 20. je fais du 55
 21. ah oui, il est trop grand ; voilà un pantalon plus petit
 22. merci, il est parfait !
 23. oui, il est très joli ; vous aimez la couleur ?
 24. oui, j’aime beaucoup le rouge
 25. en plus il est en solde
 26. c’est combien ?
 27. c’est 8 euros
 28. d’accord, je le prend
 29. très bien, ça fait 8 euros alors
 30. voilà 10 euros
 31. merci et voici votre monnaie
 32. merci et au revoir
 33. au revoir et bonne journée
 34. au revoir, merci et pareillement

 

 1. hejsan, kan jag hjälpa er ?
 2. ja, jag letar efter en tröja
 3. javisst, vilken storlek?
 4. jag skulle vilja ha L
 5. och vilken färg önskar ni?
 6. jag gillar gult
 7. se här en vacker gul tröja
 8. ja, den är vacker, kan jag prova den?
 9. javisst, jaha, hur är tröjan?
 10. den är perfekt
 11. dessutom är den på rea
 12. vad kostar den?
 13. den kostar 13 euro
 14. ok, jag tar den; här är 15 euro
 15. tack och här är er växel, hej då och ha en bra dag
 16. hej då och tack det samma

 

le chemin 1a

 

till höger

à droite

till vänster

à gauche

rakt fram

tout droit

ni går

vous allez

ni tar

vous prenez

ni svänger

vous tournez

bakom

derrière

framför

devant

precis framför

juste devant

bredvid

à côté de

jag letar efter

je cherche

jag hittar inte

je ne trouve pas

finns det…. ?

il y a…. ?

i närheten

près d’ici

långt

loin

långt härifrån

loin d’ici

det är svårt

c’est compliqué

inte alls

pas du tout

var ligger…… ?

où se trouve…. ?

ni går rakt fram

vous allez tout droit

den första gatan

la première rue

den andra gatan

la deuxième rue

den tredje gatan

la troisième rue

ni tar den andra gatan till vänster

vous prenez la deuxième rue à gauche

ni svänger den första gatan till höger

vous tournez la première rue à droite

ni går rakt fram

vous allez tout droit

det är precis framför er

c’est juste devant vous

det är precis bakom banken

c’est juste derrière la banque

det är inte långt härifrån

ce n’est pas loin d’ici

jag känner inte till här

je ne connais pas ici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le chemin 1b

 

à droite

till höger

à gauche

till vänster

tout droit

rakt fram

vous allez

ni går

vous prenez

ni tar

vous tournez

ni svänger

derrière

bakom

devant

framför

juste devant

precis framför

à côté de

bredvid

je cherche

jag letar efter

je ne trouve pas

jag hittar inte

il y a…. ?

finns det…. ?

près d’ici

i närheten

loin

långt

loin d’ici

långt härifrån

c’est compliqué

det är svårt

pas du tout

inte alls

où se trouve…. ?

var ligger…… ?

vous allez tout droit

ni går rakt fram

la première rue

den första gatan

la deuxième rue

den andra gatan

la troisième rue

den tredje gatan

vous prenez la deuxième rue à gauche

ni tar den andra gatan till vänster

vous tournez la première rue à droite

ni svänger den första gatan till höger

vous allez tout droit

ni går rakt fram

c’est juste devant vous

det är precis framför er

c’est juste derrière la banque

det är precis bakom banken

ce n’est pas loin d’ici

det är inte långt härifrån

je ne connais pas ici

jag känner inte till här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le chemin 1c

 

1.            à droite

2.            à gauche

3.            tout droit

4.            vous allez

5.            vous prenez

6.            vous tournez

7.            derrière

8.            devant

9.            juste devant

10.       à côté de

11.       je cherche

12.       je ne trouve pas

13.       il y a…. ?

14.       près d’ici

15.       loin

16.       loin d’ici

17.       c’est compliqué

18.       pas du tout

19.       où se trouve…. ?

20.       vous allez tout droit

21.       la première rue

22.       la deuxième rue

23.       la troisième rue

24.       vous prenez la deuxième rue à gauche

25.       vous tournez la première rue à droite

26.       vous allez tout droit

27.       c’est juste devant vous

28.       c’est juste derrière la banque

29.       ce n’est pas loin d’ici

30.       je ne connais pas ici

 

 

 

 

 

 

 

le chemin 1d

 

1.                    till höger

2.                    till vänster

3.                    rakt fram

4.                    ni går

5.                    ni tar

6.                    ni svänger

7.                    bakom

8.                    framför

9.                    precis framför

10.               bredvid

11.               jag letar efter

12.               jag hittar inte

13.               finns det…. ?

14.               i närheten

15.               långt

16.               långt härifrån

17.               det är svårt

18.               inte alls

19.               var ligger…… ?

20.               ni går rakt fram

21.               den första gatan

22.               den andra gatan

23.               den tredje gatan

24.               ni tar den andra gatan till vänster

25.               ni svänger den första gatan till höger

26.               ni går rakt fram

27.               det är precis framför er

28.               det är precis bakom banken

29.               det är inte långt härifrån

30.               jag känner inte till här

 

 

 

 

 

 

 

PHRASES ET DIALOGUES niveau 1 ; 1a

 

 1. excusez-moi, je cherche un magasin de cd, s’il vous plaît
 2. oui, il y a un  magasin de cd derrière la banque là-bas
 3. la banque ? ah oui, je comprends, c’est loin ?
 4. non, vous allez tout droit et puis c’est derrière la banque
 5. d’accord, merci beaucoup
 6. de rien, au revoir
 7. au revoir

 

 1. excusez-moi, le Notre Dame, s’il vous plaît ?
 2. oui, vous prenez la deuxième rue à droite
 3. d’accord, et ensuite ?
 4. ensuite, c’est la première rue à gauche
 5. c’est loin ?
 6. non, pas tellement
 7. merci beaucoup, madame
 8. de rien, mademoiselle, au revoir
 9. au revoir

 

 1. bonjour, excusez-moi, je ne trouve pas la Tour Eiffel
 2. ah oui, c’est loin d’ici ; vous allez tout droit
 3. d’accord, et ensuite ?
 4. ensuite, vous prenez la troisième rue à droite et la deuxième rue à gauche
 5. c’est difficile ?
 6. oui, c’est très loin
 7. d’accord, merci beaucoup monsieur
 8. de rien, mademoiselle, au revoir
 9. au revoir

 

 1. excusez-moi, il y a une banque près d’ici ?
 2. oui, vous allez tout droit et ensuite vous tournez à gauche
 3. et où est la banque ?
 4. la banque est juste devant un grand cinéma
 5. c’est loin ?
 6. non, c’est à cinq minutes d’ici
 7. merci beaucoup madame
 8. de rien monsieur, au revoir
 9. au revoir

 

 1. excusez-moi, je cherche une boulangerie, s’il vous plaît ?
 2. une boulangerie ? désolé, je ne connais pas
 3. d’accord, excusez-moi
 4. ce n’est pas grave, au revoir
 5. au revoir madame

 

vous allez

vous prenez

vous tournez

à gauche

à droite

tout droit

derrière

devant

loin

de rien

je cherche

je ne trouve pas

d’accord

pas du tout

ensuite

PHRASES ET DIALOGUES niveau 1 ; 1b

 

 1. ursäkta, le Centre Pompidou tack ?
 2. hejsan, ja, det är rakt fram
 3. är det långt?
 4. nej, inte alls
 5. tack så mycket
 6. ingen orsak, hej då
 7. hej då

 

 1. ursäkta herrn, jag letar efter le Louvre
 2. ja, ni tar den andra gatan till vänster där borta
 3. ok, och sedan?
 4. sedan tar ni den första gatan till höger
 5. är det långt?
 6. nej, det är 3 minuter härifrån
 7. tack så mycket herrn
 8. ingen orsak frun, hej då
 9. hej då

 

 1. ursäkta fröken, jag hittar inte le Sacré-Cœur
 2. ok, ni går rakt fram och sedan svänger ni den tredje gatan till höger
 3. är det långt?
 4. ja, det är långt
 5. tack så mycket
 6. ingen orsak, hej då
 7. hej då

 

 1. ursäkta herrn, finns det en bank i närheten?
 2. ja, det finns en bank precis bakom le Notre Dame där borta
 3. jag förstår inte
 4. ni tar den första gatan till vänster
 5. ok, jag förstår
 6. och se där le Notre Dame, banken är precis bakom
 7. tack så mycket
 8. ingen orsak, hej då
 9. hej då

 

 1. ursäkta, jag letar efter en musikaffär
 2. ledsen, jag känner inte till
 3. ursäkta herrn
 4. det gör ingenting, hej då
 5. hej då

 

 1. ursäkta, jag hittar inte toaletterna
 2. ok, det är inte långt, ni går rakt fram
 3. ok, rakt fram
 4. och det finns toaletter framför banken där borta
 5. ok, tack så mycket
 6. ingen orsak, hej då
 7. hej då

PHRASES ET DIALOGUES niveau 1 ; 11 förklara vägen

 

 

 

öva dig på att förklara vägen ; du står vid pilen och frågar en herre på gatan efter nedanstående saker ;

kompisen förklarar för dig och du försöker gå rätt; byt av varandra sedan

 

 

la poste

la banque

les toilettes

un café

le restaurant Le Brouette

le restaurant Le Gourmet

l’école

le magasin Go Sport

l’hôtel Baudin

l’hôtel Jarry

le métro

le Notre Dame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opinions 1a ;

 

storslaget

magnifique

fantastiskt, kanonbra

formidable

suveränt

génial

fantastiskt

fantastique

utmärkt

excellent

perfekt

parfait

mycket bra

très bien

underbart

merveilleux

värdelöst

nul

löjligt

ridicule

dumt

bête, idiot, con

fruktansvärt (2 ord)

terrible, horrible

omöjligt

impossible

äckligt, snuskigt

dégueulasse

otroligt jobbigt, « skitjobbigt », besvärligt

chiant

roligt, kul

drôle, marrant, amusant

lätt

facile

hårt, svårt

dur

konstigt

bizarre

vackert, fint

beau, joli

schysst, trevligt

sympa

ful(t)

moche

tråkigt

ennuyeux, barbant

ledsamt

triste

vad tycker du om……………. ?

qu’est-ce que tu penses de…. ?

gillar du………………. ?

tu aimes……………. ?

äter du…………………. ?

tu manges…………. ?

vad gillar du inte ?

qu’est-ce que tu n’aimes pas ?

jag gillar inte……………….

je n’aime pas…………….

jag tycker mycket om……………

j’aime beaucoup…………

jag avskyr………….

je déteste……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opinions 1b ;

 

magnifique

storslaget

formidable

fantastiskt, kanonbra

génial

suveränt

fantastique

fantastiskt

excellent

utmärkt

parfait

perfekt

très bien

mycket bra

merveilleux

underbart

nul

värdelöst

ridicule

löjligt

bête, idiot, con

dumt

terrible, horrible

fruktansvärt (2 ord)

impossible

omöjligt

dégueulasse

äckligt, snuskigt

chiant

otroligt jobbigt, « skitjobbigt », besvärligt

drôle, marrant, amusant

roligt, kul

facile

lätt

dur

hårt, svårt

bizarre

konstigt

beau, joli

vackert, fint

sympa

schysst, trevligt

moche

ful(t)

ennuyeux, barbant

tråkigt

triste

ledsamt

qu’est-ce que tu penses de…. ?

vad tycker du om……………. ?

tu aimes……………. ?

gillar du………………. ?

tu manges…………. ?

äter du…………………. ?

qu’est-ce que tu n’aimes pas ?

vad gillar du inte ?

je n’aime pas…………….

jag gillar inte……………….

j’aime beaucoup…………

jag tycker mycket om……………

je déteste……..

jag avskyr………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opinions 1c ;

 

1.                        magnifique

2.                        formidable

3.                        génial

4.                        fantastique

5.                        excellent

6.                        parfait

7.                        très bien

8.                        merveilleux

9.                        nul

10.                   ridicule

11.                   bête, idiot, con

12.                   terrible, horrible

13.                   impossible

14.                   dégueulasse

15.                   chiant

16.                   drôle, marrant, amusant

17.                   facile

18.                   dur

19.                   bizarre

20.                   beau, joli

21.                   sympa

22.                   moche

23.                   ennuyeux, barbant

24.                   triste

25.                   qu’est-ce que tu penses de…. ?

26.                   tu aimes……………. ?

27.                   tu manges…………. ?

28.                   qu’est-ce que tu n’aimes pas ?

29.                   je n’aime pas…………….

30.                   j’aime beaucoup…………

31.                   je déteste……..

 

 

 

 

 

 

opinions 1d ;

 

1.                storslaget

2.                fantastiskt, kanonbra

3.                suveränt

4.                fantastiskt

5.                utmärkt

6.                perfekt

7.                mycket bra

8.                underbart

9.                värdelöst

10.           löjligt

11.           dumt

12.           fruktansvärt (2 ord)

13.           omöjligt

14.           äckligt, snuskigt

15.           otroligt jobbigt, « skitjobbigt », besvärligt

16.           roligt, kul

17.           lätt

18.           hårt, svårt

19.           konstigt

20.           vackert, fint

21.           schysst, trevligt

22.           ful(t)

23.           tråkigt

24.           ledsamt

25.           vad tycker du om……………. ?

26.           gillar du………………. ?

27.           äter du…………………. ?

28.           vad gillar du inte ?

29.           jag gillar inte……………….

30.           jag tycker mycket om……………

31.           jag avskyr………….

 

 

 

 

 

 

PHRASES ET DIALOGUES niveau 1 ; 2

 

magnifique

formidable

génial

fantastique

excellent

parfait

très bien

merveilleux

nul

ridicule

bête, idiot, con

terrible, horrible

impossible

dégueulasse

chiant

drôle, marrant, amusant

facile

dur

bizarre

beau, joli

sympa

moche

ennuyeux, barbant

triste

 

 1. qu’est-ce que tu penses de Friends ?
 2. c’est amusant
 3. qu’est-ce que tu penses de Bingolotto ?
 4. c’est ennuyeux
 5. qu’est-ce que tu penses de Popstars ?
 6. c’est génial
 7. qu’est-ce que tu penses de Västerås ?
 8. c’est magnifique
 9. qu’est-ce que tu penses de Stockholm ?
 10. c’est formidable
 11. qu’est-ce que tu penses des tests à l’école?
 12. c’est chiant
 13. qu’est-ce que tu penses de la guerre en Syrie ?
 14. c’est horrible
 15. qu’est-ce que tu penses du basket ?
 16. c’est dur
 17. qu’est-ce que tu penses des chiens?
 18. c’est sympa
 19. qu’est-ce que tu penses de l’Eurovision ?
 20. c’est ridicule et c’est bête
 21. qu’est-ce que tu penses des vacances?
 22. c’est merveilleux
 23. qu’est-ce que tu penses d’Internet?
 24. c’est drôle
 25. qu’est-ce que tu penses des escargots ?
 26. c’est dégueulasse
 27. qu’est-ce que tu penses des cuisses de grenouille ?
 28. c’est excellent
 29. qu’est-ce que tu penses de la violence ?
 30. c’est nul
 31. qu’est-ce que tu penses de ma chambre ?
 32. c’est parfait

 

Hitta nu på egna ; qu’est-ce que tu penses de…………………. ? c’est…………………….

några negationer 1a

 

jag är

je suis

jag är inte

je ne suis pas

jag har

j’ai

jag har inte

je n’ai pas

jag gör

je fais

jag gör inte

je ne fais pas

jag gillar

j’aime

jag gillar inte

je n’aime pas

jag äter

je mange

jag äter inte

je ne mange pas

det är

c’est

det är inte

ce n’est pas

jag avskyr

je déteste

jag avskyr inte

je ne déteste pas

det finns

il y a

det finns inte

il n’y a pas

du är

tu es

du är inte

tu n’es pas

han är

il est

han är inte

il n’est pas

hon är

elle est

hon är inte

elle n’est pas

du har

tu as

du har inte

tu n’as pas

han har

il a

han har inte

il n’a pas

hon har

elle a

hon har inte

elle n’a pas

jag röker

je fume

jag röker inte

je ne fume pas

jag vet

je sais

jag vet inte

je ne sais pas

jag tar

je prends

jag tar inte

je ne prends pas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

några negationer 1b

je suis

jag är

je ne suis pas

jag är inte

j’ai

jag har

je n’ai pas

jag har inte

je fais

jag gör

je ne fais pas

jag gör inte

j’aime

jag gillar

je n’aime pas

jag gillar inte

je mange

jag äter

je ne mange pas

jag äter inte

c’est

det är

ce n’est pas

det är inte

je déteste

jag avskyr

je ne déteste pas

jag avskyr inte

il y a

det finns

il n’y a pas

det finns inte

tu es

du är

tu n’es pas

du är inte

il est

han är

il n’est pas

han är inte

elle est

hon är

elle n’est pas

hon är inte

tu as

du har

tu n’as pas

du har inte

il a

han har

il n’a pas

han har inte

elle a

hon har

elle n’a pas

hon har inte

je fume

jag röker

je ne fume pas

jag röker inte

je sais

jag vet

je ne sais pas

jag vet inte

je prends

jag tar

je ne prends pas

jag tar inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

några negationer 1c

 

1.            je suis

2.            je ne suis pas

3.            j’ai

4.            je n’ai pas

5.            je fais

6.            je ne fais pas

7.            j’aime

8.            je n’aime pas

9.            je mange

10.       je ne mange pas

11.       c’est

12.       ce n’est pas

13.       je déteste

14.       je ne déteste pas

15.       il y a

16.       il n’y a pas

17.       tu es

18.       tu n’es pas

19.       il est

20.       il n’est pas

21.       elle est

22.       elle n’est pas

23.       tu as

24.       tu n’as pas

25.       il a

26.       il n’a pas

27.       elle a

28.       elle n’a pas

29.       je fume

30.       je ne fume pas

31.       je sais

32.       je ne sais pas

33.       je prends

34.       je ne prends pas

 

 

 

några negationer 1d

 

1.                jag är

2.                jag är inte

3.                jag har

4.                jag har inte

5.                jag gör

6.                jag gör inte

7.                jag gillar

8.                jag gillar inte

9.                jag äter

10.           jag äter inte

11.           det är

12.           det är inte

13.           jag avskyr

14.           jag avskyr inte

15.           det finns

16.           det finns inte

17.           du är

18.           du är inte

19.           han är

20.           han är inte

21.           hon är

22.           hon är inte

23.           du har

24.           du har inte

25.           han har

26.           han har inte

27.           hon har

28.           hon har inte

29.           jag röker

30.           jag röker inte

31.           jag vet

32.           jag vet inte

33.           jag tar

34.           jag tar inte

 

 

 

PHRASES ET DIALOGUES niveau 1 ; 6 questions

 

 

je suis

je ne suis pas

j’ai

je n’ai pas

je fais

je ne fais pas

j’aime

je n’aime pas

je mange

je ne mange pas

c’est

ce n’est pas

je déteste

je ne déteste pas

il y a – il n’y a pas