öva vanliga hälsningsfraser

öva siffror 0-20

olika djur

öva dagar och månader

vanliga ord och meningar 1