Informationsdag för alla elever 18 augusti 2008 Årjängs gymnasieskola
08.30-09.10 Rektor hälsar elever och personal välkomna.
Kort presentation av personalen.
Elevrådet informerar om sin verksamhet
Grupp 1. SP3 2. EC3 3. SP2 4. MP 3 5. EC2 6.SP1 7. MP 1
BF3 MP2 BF2    EC 1
09.30-10.00 A B C D E Träff med respektive mentor
10.10-10.40 A B C D E F
10.50-11.20 F A B C D E
LUNCH
12.00-12.30 E F A B C D
12.40-13.10 D E F A B C
13.20-13.50 C D E F A B
14.00-14.30 B C D E F F A
A: Åtgärdstrappan Cai /Jenny sal: M 1
B: Likabehandlingsplan Birgitta A / Tomas Bjerklund sal: 23
C: Krisplan Maria B / Harriet Rollén sal 22
D: Drogpolicy Mimmi Abolfson / Gunilla D biblioteket
E: Skolans ABC Bo Hedberg / Sonja Lundström sal 19
F: Elevhälsan Annika Skogh / Anna Eriksson sal 26 / Ann-Marie Andersson